Privacy Verklaring Balance-4you

Privacy Verklaring

 

1. Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus verplicht zich, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

 

2. Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor:
– Het verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan zijn informatief of financieel.
– Persoonlijk contact.
– Het versturen van facturen.
– Het versturen van uitnodigingen van Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus.

 

3. Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus gebruikt haar gegevens niet voor:
– Verkoop van adresgegevens aan derden.
– Het versturen van spam.

 

4. Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus draagt er zorg voor dat:
– Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving worden bewaard.
– Cliëntengegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
– Op verzoek van de cliënt zullen alle betreffende gegevens van de cliënt onmiddellijk vernietigd worden wanneer de cliënt daarom vraagt.

 

5. De eigenaar van Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

 

6. Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

 

7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak Balance 4You Praktijk voor Voetreflex Plus verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Cookiebeleid
Op de website worden cookies en scripts gebruikt om uw gebruik van onze website anoniem te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw pc wordt opgeslagen. Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte pagina’s en bevat een aantal gegevens over het bezoek. Deze cookies worden lokaal opgeslagen op uw eigen pc en bevatten alleen geanonimiseerde informatie.

De type cookies die gebruikt worden zijn:
Functionele cookies: Om onze website goed te laten functioneren.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om het gebruik van onze website en webshop te verbeteren.
Sociale cookies: Voor interactie met de verschillende sociale media platformen.

 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Anita Ferwerda
Eigenaresse Balance 4You, praktijk voor voetreflexplus

Noetselerweg 24

7441 CC Nijverdal

06 53986737
info@balance-4you.nl

KVK: 81567677